Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

fiurka
fiurka
3152 e789
Reposted fromkarmacoma karmacoma viarabarbarowy rabarbarowy

November 08 2018

fiurka

November 07 2018

fiurka
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viairmelin irmelin
fiurka
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialte lte

November 06 2018

fiurka
2465 a3c6 500
Reposted fromlouse louse vialisekhipisek lisekhipisek
fiurka
Bo kto wie, czy żyć nie jest jedenastym przykazaniem, którego Bóg zapomniał obwieścić.
— Myśliwski
Reposted fromwstydem wstydem vialisekhipisek lisekhipisek

October 31 2018

fiurka
fiurka
6956 c8aa 500

October 30 2018

fiurka

October 25 2018

fiurka
no monsters
Reposted fromanabee anabee vialte lte

October 24 2018

fiurka
9527 3c70
Food
Reposted fromtgs tgs viairmelin irmelin

October 22 2018

fiurka
9008 28b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarabarbarowy rabarbarowy

October 20 2018

fiurka
Żyjemy w skażonym świecie [...] dlatego jeśli widzisz coś pięknego, czujesz prawdziwe wzruszenie, spotykasz dobrego człowieka – bierz to. Oglądaj, dotykaj, słuchaj. Choćby kwadrans, choćby jeden błysk światła, choćby jedna rozmowa.
— Tomasz Kołodziejczak
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianutt nutt

October 17 2018

fiurka
4162 8c80 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapressanybeton pressanybeton

October 15 2018

fiurka
4083 c5f4 500
Reposted byltepressanybetonPorannyLuukkatackgnolsofakanteshikajigruetzezideshowbobp125GEEK1Inteanderer-tobiangry-mushroomznuhbaluElbenfreundbitstackerkaesekuchenaperturetackgnolv3bsoniklashPewPowNekonverdantforcekuroinekochristishkamrpafSzavislavKerishaxalLanoutotal1tyangusiasty9fingercommon
fiurka
4082 0c04 500
Reposted bypressanybeton8agiennybehcio

October 10 2018

fiurka
1161 3c23 500
Reposted frompunisher punisher viapressanybeton pressanybeton
fiurka
fiurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl