Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2018

fiurka
Feminizm to radykalny pogląd, że kobiety są ludźmi.
— Marie Sheer
fiurka
6615 5c23
fiurka
Tym bardziej wolę milczeć, im głębiej w serce zerkam.
— "Oto papieros w dłoni" Raz Dwa Trzy
fiurka
Reposted fromFlau Flau viapressanybeton pressanybeton

August 18 2018

fiurka

August 17 2018

fiurka
5716 498e 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialte lte
fiurka
wanderlusteurope:
“ Gaularfjellet, Iceland
”wanderlusteurope:
Gaularfjellet, Iceland

August 16 2018

fiurka
7794 b883 500
Reposted fromSzczurek Szczurek vialte lte
fiurka
Czas nie leczy ran u kobiet. Może tak to wyglądać, ale jeśli się przyjrzysz, zobaczysz korektor.
— "Tully"
fiurka
3521 ce41 500
Iceland
Reposted bymentispenetralialte
fiurka
3494 0538 500
fiurka
3446 1f4b 500
fiurka
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— "Niksy" Nathan Hill

August 07 2018

fiurka
Play fullscreen
my wings are made of plastic

August 03 2018

fiurka
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson
Reposted fromunr-eal unr-eal viairmelin irmelin

August 02 2018

fiurka
Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.
— Elżbieta Rodzeń "Przyciąganie"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialisekhipisek lisekhipisek
fiurka
7968 6734
lights
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew
fiurka
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viamyslowyzlew myslowyzlew
fiurka

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
fiurka
i zakochał mnie w sobie.
— Tove Jansson (i jak to pięknie brzmi)
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl