Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2019

fiurka
Kiedyś spytałam Jakuba Żulczyka, czy frajerstwem jest dawać drugą szansę. Odpowiedział: „Nie. Frajerstwem jest dać trzecią”.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromWilalena Wilalena vianutt nutt
fiurka
fiurka
0820 6ce7 500
Reposted fromkjuik kjuik vialte lte
fiurka
4761 03ac 500
Reposted fromTamahl Tamahl viapressanybeton pressanybeton
fiurka
8695 8003 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vialte lte
fiurka
Jeśli jest wspaniała, nie będzie łatwa,
jeśli jest łatwa, nie będzie wspaniała.
Jeśli jest tego warta, nie poddasz się,
jeśli się poddasz, nie jesteś jej wart...
Prawda jest taka, że każda osoba Cię skrzywdzi,
dlatego musisz znaleźć taką która jest warta cierpienia.
— Bob Marley
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajustfeel justfeel
fiurka
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajustfeel justfeel
fiurka
5101 d217 500
Reposted fromrenirene renirene viapressanybeton pressanybeton
fiurka
6545 7119 500
Reposted fromvanilka vanilka viapressanybeton pressanybeton
fiurka
Reposted fromjasminum jasminum vialte lte

May 20 2019

fiurka
2710 9535 500
Reposted fromsoftboi softboi
fiurka
2715 be39 500
Reposted fromsoftboi softboi
fiurka
9612 0b60
fiurka
6031 60c3 500
Reposted fromkaiee kaiee viapressanybeton pressanybeton
fiurka
9382 6206 500

May 19 2019

fiurka
Reposted fromjasminum jasminum viairmelin irmelin
fiurka
3455 473a 500
Reposted frompszczola91 pszczola91 viairmelin irmelin
fiurka
Reposted fromFlau Flau
fiurka
Reposted fromDennkost Dennkost
fiurka
7328 7bdf
Reposted fromhormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl