Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2019

fiurka
0778 3e71 500
Reposted fromsoftboi softboi

May 27 2019

fiurka
Sponsored post
feedback2020-admin

May 26 2019

fiurka
Podróż jest po prostu stosunkowo zdrowym rodzajem narkotyku.
— Andrzej Stasiuk
fiurka
Czas wyciągnąć tu morał, co się czai w ukryciu:
alkohol szkodzi zdrowiu, ale pomaga życiu.
— Agnieszka Osiecka

May 24 2019

2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous vianutt nutt
fiurka
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect vianutt nutt

May 23 2019

fiurka
fiurka
9377 3918
Reposted fromflesz flesz viarabarbarowy rabarbarowy
fiurka
9734 7a78 500
Reposted frompiehus piehus viajustfeel justfeel
fiurka
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viajustfeel justfeel
fiurka
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viajustfeel justfeel
fiurka
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: "Cholera, kto by pomyślał?"
Reposted fromparafina parafina viajustfeel justfeel
fiurka
2145 3766 500
Reposted frommuha muha vianutt nutt
fiurka

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa

— Niebo
Reposted fromrybasferyczna rybasferyczna vianutt nutt

May 22 2019

fiurka
2385 48f2 500
fiurka
1672 d036
Reposted fromkarmaflimmern karmaflimmern
fiurka
fiurka
2064 bb2c 500
Reposted fromfeegloo feegloo
fiurka
Reposted fromLadyGoga LadyGoga viairmelin irmelin
fiurka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...